Hydroizolace

Skupina hydroizolací, resp. hydroizolačních prací, obsahuje pestrou škálu činností prováděných na nejrůznějších částech Vaší stavby.

Izolace plochých střech, balkónů a teras

Kvalitní izolace zajišťují ochranu střechy a stavby před vodou. Moderní materiály a správná technologie jejich položení poskytují vodovzdornou a vodotěsnou ochrana s plnou garancí a dlouhou životností.

Pracujeme s certifikovanými tuzemskými i zahraničními materiály. Materiály jsou ověřené dlouhodobým monitorováním na všech realizovaných stavbách.

Nejčastěji se pro izolaci plochých střech, balkónů a teras používají tyto materiály:

 • asfaltové pásy
  • z oxidovaného asfaltu - obecně je možné řící, že jsou levnější, ale samozřejmě je to na úkor kvality --> nižší kvalita se pak projeví i menší výdrží a nižší odolností
  • z modifikovaného asfaltu (kaučuk) - oproti pásům z oxidovaného asfaltu jsou dražší, ale cena je vyvážena větší výdrží, vyšší pružností a možností pracovat s nimi i za nižších teplot
 • fólie z měkčeného PVC
  • přužný materiál
  • často se používá na terasy
  • je alternativou k asfaltu, tj. pokud nechcete asfalt, tak máte možnost využít fólii
  • fólie jsou tenčí, tj. jsou malé překlady neboli nerovnosti
  • samonosná dlažba na terčích

Ať již zvolíte asfaltové pásy nebo fólie z měkčeného PVC, tak v obou případech bude jejich spojování, tj. navazování jednotlivých části na sebe, vždy řešeno svařováním.

Izolace proti zemní vlhkosti aneb izolace zákadových desek a "podlah"

Izolace spodních staveb a základových desek ochrání stavbu nejen proti zemní vlhkosti, ale i proti pronikání radonu do stavby z různě propustného podloží. Pronikání vlhkosti není jen o pronikání do "podlahy", ale též do konstrukce stavby. Způsob izolace vychází vždy ze situace dané stavby, tj. z její polohy v terénu a jejího půdorysu.

Při izolaci proti zemní vlhkosti jde vždy o izolaci nějakého podkladu. Většinou se tedy jedná o základovou desku, resp. betonovou desku.

Nejčastěji se na izolaci proti zemní vlhkosti používají tyto materiály:

 • asfaltové pásy
  • oxidované
  • modifikované
  • s (proti) radonovou vložkou
 • PVC fólie

Ať již zvolíte asfaltové pásy nebo PVC fólie, tak v obou případech bude jejich spojování probíhat svařováním.

Izolace zahradních jezírek, rybníků, rybníčků, atd.

Zahradní jezírka můžeme izolovat hned několika způsoby. Nejčastěji používáme měkčené PVC fólie, které se vyrábějí v různé barvě i tloušťce. Hlavním důvodem pro jejich použití jsou jejich základní vlastnosti jako je pružnost a pevnost v tahu, odolnost vůči mrazu i UV záření. PVC fólie používané na izolace vodních staveb jsou samozřejmě odlišné od fólií požívaných na ploché střechy.

Při zakládání nového jezírka či bazénu můžete pro jeho kvalitní izolaci v současnosti využít materiály nově vzniklé diky mohutnému rozvoji stavebních technologií v posledních letech. Samozřejmě stejné možnosti jsou k dispozici i pro provádění oprav starých, resp. dříve zbudovaných, vodních děl.

Velkou výhodou moderních materiálů je možnost vytvářet s jejich pomocí různé tvary a kapsy na vodní rostliny.

V rámci komplexní nabídky služeb Vám po dohodě zajistíme i dodání nejen kamenů a základních rostlin, ale též ryb.

Nejčastěji použivané materiály pro izolaci rybníků a jezírek jsou:

 • různé typy geotextilií
 • PVC fólie různé tlouťky

Abychom mohli začít izolovat Váše jezírko či rybníček budeme potřebovat již mít připravený podklad, tj. beton či hlínu. Poté již můžeme začít izolovat s pomocí dohodnutého materiálu za pomoci svařování horkým vzduchem.

Izolace střech asfaltovými a reflexními nátěry

Zachovalé střechy není vždy potřeba opravovat pomocí aplikace moderních modifikovaných asfaltových pásů nebo hydroizolačních fólií. Zejména při nedostatku finančních prostředků volíme nátěr stávající krytiny, který prodlužuje životnost stávající izolace.

Na stávající střešní krytinu se nanášejí vodotěsné izolace z asfaltových penetračních nátěrů a asfaltových suspenzí nebo asfaltových laků a reflexních nátěrů.

Nejčastěji používané nátěrové hmoty pro izolace střech pomocí nátěrů:

 • asfaltové nátěry
 • reflexní nátěry
 • akrylátové nátěry
 • vodouředitelné nátěry