Na co je potřeba klást důraz při izolaci (izolačních pracech)?

Při provádění izolačních prací je nutno mít na paměti především výsledný efekt, který chceme dosáhnout. Jde o odpověď na otázku, zda má jít o izolace parotěsné nebo izolace paropropustné. Například při použití bitumenových materiálů dochází k uzavření povrchu před proniknutím vlhkosti do podkladů, ale i uzavření vlhkosti v podkladu. Je třeba rozhodnout, zda vliv slunečního tepla nebo naopak mrazu nemůže způsobit poškození podkladu. Při použití těsnících stěrek je povrch podkladu uzavřen proti vnikání vlhkosti, ale stěrka dovoluje vysychání vlhkosti obsažené v podkladu.

Velký důraz je třeba klást také na zpracování detailů, např. u izolování domů jde o izolaci kolem dveřních zárubní, okenních parapetů, apod. neboť zde jinak rychl vznikají tzv. tepelné mosty.